Pracodawcy od 16 maja 2021 r. będą mieli obowiązek informowania ZUS  o wykonywanym zawodzie osoby zgłaszanej do ubezpieczenia. W zaktualizowanych wzorach ZUS ZUA i ZUS ZZA przy zgłoszeniu nowych pracowników i zleceniobiorców będzie wpisywany 6-cio cyfrowy kod zawodu.

Celem zmiany według ZUS ma być pozyskiwanie informacji statystycznych tzn.  przyczyny nieobecności w danej grupie zawodowej oraz monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych.

Z rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej wprowadzającym wyżej wymienione zmiany można zapoznać się pod adresem: https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000084601.pdf