Wnioski do ZUS o zwolnienie z opłacania składek za grudzień 2020 oraz styczeń, luty, marzec i kwiecień 2021 roku w ramach tarczy 9.0 można składać w nieprzekraczalnym terminie 30 czerwca. Wnioski należy składać na druku RDZ-B7 wyłączenie w formie elektronicznej, za pośrednictwem platformy PUE ZUS.

Tarcza 9.0 oferuje także  możliwość otrzymania pięciokrotnego świadczenia postojowego.

Wsparciem mogą zostać objęci przedsiębiorcy, którzy ucierpieli w związku z pandemią COVID-19, i byli zgłoszeni w ZUS jako płatnicy składek przed listopadem 2020 roku, oraz na dzień 31 marca 2021 r. prowadzili przeważającą działalność oznaczoną jednym z kodów PKD wskazanych w rozporządzeniu. Jeżeli przedsiębiorca zmienił kod PKD przeważającej działalności w CEIDG/KRS po 31 marca 2021 r. na taki, który uprawnia do uzyskania pomocy, nie zostanie on uwzględniony przez ZUS przy zwolnieniu z opłacania składek.

Więcej szczegółów, wraz z listą kodów PKD uprawnionych do występowania o pomoc można znaleźć na stronie ZUS pod adresem: https://www.zus.pl/pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/-/publisher/details/1/zwolnienie-z-obowiazku-oplacania-skladek/3976833