Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z 18 sierpnia 2022 roku w sprawie wydawania wiz krajowych cudzoziemcom przebywającym na terytorium RP (Dz.U. 2022 poz. 1809), które zmieniło zasady składania wniosków o wizę dla Ukraińców i Białorusinów Rzeczypospolitej Polskiej weszło życie w 30 sierpnia 2022 r. Rozporządzenie to dotyczy m.in. wiz wydawanych w celu wykonywania pracy w charakterze kierowcy w międzynarodowym transporcie drogowym. Natomiast od 7 września 2022 r. zaczęło obowiązywać rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 10 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wiz dla cudzoziemców (Dz.U. 2022 poz. 1766), wprowadzające nowy wzór formularza wniosku o wydanie wizy krajowej. Uprawnionymi do składania wniosków są obywatele Republiki Białorusi, ubiegający się o wydanie wiz humanitarnych oraz wiz w celu wykonywania pracy w charakterze kierowcy w międzynarodowym transporcie drogowym lub w niezarobkowym międzynarodowym przewozie drogowym, a także obywatele Ukrainy ubiegający się o wydanie wiz w celu wykonywania pracy w charakterze kierowcy w międzynarodowym transporcie drogowym lub w niezarobkowym międzynarodowym przewozie drogowym oraz w celu wykonywania pracy w charakterze pilota cywilnego statku powietrznego lub innego członka załogi.

Link do rozporządzenia z 18 sierpnia 2022: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001809

Link do rozporządzenia z nowym wzorem formularza: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001766