Blog

6 06, 2023

Nowe zasady udzielania urlopu rodzicielskiego

2024-01-30T12:38:51+01:00

Nowe zasady udzielania urlopu rodzicielskiego Jakie są obecnie zasady udzielania urlopu rodzicielskiego? Urlop rodzicielski jest samodzielnym uprawnieniem pracowniczym, niezależnym od urlopu macierzyńskiego. Usunięto bowiem warunek, że urlopu rodzicielskiego udzielać należy bezpośrednio po urlopie macierzyńskim. Dzięki [...]

Nowe zasady udzielania urlopu rodzicielskiego2024-01-30T12:38:51+01:00
15 05, 2023

Wynagrodzenie za zwolnienie z tytułu siły wyższej i urlop opiekuńczy

2024-01-08T14:52:21+01:00

Jakie wynagrodzenie przysługuje za zwolnienie z tytułu siły wyższej i urlop opiekuńczy? Urlop opiekuńczy jest całkowicie nieodpłatny i jest to tak naprawdę odmiana urlopu bezpłatnego. W przypadku zwolnienia od pracy z tytułu siły wyższej pracownik [...]

Wynagrodzenie za zwolnienie z tytułu siły wyższej i urlop opiekuńczy2024-01-08T14:52:21+01:00
4 05, 2023

Urlop opiekuńczy

2023-05-09T15:21:23+02:00

W jakich przypadkach można skorzystać z urlopu opiekuńczego? Urlop opiekuńczy - kto i w jakich przypadkach może z niego skorzystać? Z nowego urlopu opiekuńczego, wynikającego z art. 1731 Kodeksu pracy, można skorzystać w celu zapewnienia [...]

Urlop opiekuńczy2023-05-09T15:21:23+02:00
21 04, 2023

Wymiar zwolnienia z tytułu siły wyższej

2023-05-10T14:52:28+02:00

Jaki wymiar ma nowe zwolnienie z tytułu siły wyższej? Nowy urlop od siły wyższej, z którego będzie można skorzystać od 26 kwietnia br. przysługuje pracownikom w wymiarze 2 dni lub 16 godzin. Ma więc wymiar [...]

Wymiar zwolnienia z tytułu siły wyższej2023-05-10T14:52:28+02:00
18 04, 2023

Zwolnienie ze względu na siłę wyższą

2023-05-10T15:08:18+02:00

Zwolnienie ze względu na siłę wyższą Od 26 kwietnia br. pojawia się nowa absencja związana z rodzicielstwem, która jest konsekwencją wdrożenia do Kodeksu pracy dyrektywy work-life balance. Instytucja ta to zwolnienie ze względu na siłę [...]

Zwolnienie ze względu na siłę wyższą2023-05-10T15:08:18+02:00
8 02, 2023

Jak powinna wyglądać aktualizacja informacji o warunkach zatrudnienia w związku z wdrożeniem pracy zdalnej?

2023-05-19T14:36:23+02:00

Jak powinna wyglądać aktualizacja informacji o warunkach zatrudnienia w związku z wdrożeniem pracy zdalnej? Najpóźniej w dniu rozpoczęcia wykonywania pracy zdalnej, wynikającej z nowych przepisów Kodeksu pracy każdy pracownik musi zostać poinformowany przez pracodawcę, o [...]

Jak powinna wyglądać aktualizacja informacji o warunkach zatrudnienia w związku z wdrożeniem pracy zdalnej?2023-05-19T14:36:23+02:00
1 02, 2023

W jakim miejscu może być wykonywana praca zdalna?

2023-02-01T12:00:56+01:00

W jakim miejscu może być wykonywana praca zdalna? Zgodnie z nową definicją pracy zdalnej miejsce pracy musi być wskazane przez pracownika i każdorazowo uzgodnione z pracodawcą. Może być nim miejsce zamieszkania pracownika, ale również inne [...]

W jakim miejscu może być wykonywana praca zdalna?2023-02-01T12:00:56+01:00
25 01, 2023

W jaki sposób będzie można wycofać zgodę pracodawcy na pracę zdalną?

2023-01-25T14:36:51+01:00

Jak będzie można wycofać zgodę pracodawcy na pracę zdalną? Wycofanie zgody będzie zależało od tego, w jakim trybie praca zdalna została wprowadzona, i czy jest ona stosowana od początku zatrudnienia danego pracownika. Szczególny tryb cofnięcia [...]

W jaki sposób będzie można wycofać zgodę pracodawcy na pracę zdalną?2023-01-25T14:36:51+01:00
19 01, 2023

Kiedy i w jakim kształcie wejdą w życie przepisy o pracy zdalnej?

2023-01-23T08:58:20+01:00

Kiedy i w jakim kształcie wejdą w życie przepisy o pracy zdalnej? 13 stycznia Sejm odrzucił poprawki Senatu dotyczące nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie wprowadzenia pracy zdalnej i ostatecznie 16 stycznia ustawa została przekazana do [...]

Kiedy i w jakim kształcie wejdą w życie przepisy o pracy zdalnej?2023-01-23T08:58:20+01:00
4 01, 2023

Jakie dodatkowe postanowienia warto wprowadzić do regulaminu pracy zdalnej?

2023-01-04T09:24:10+01:00

Jakie dodatkowe postanowienia warto wprowadzić do regulaminu pracy zdalnej? W regulaminie pracy zdalnej nie musi być żadnych regulacji w zakresie czasu pracy, gdyż co do zasady nie różni się on od ogólnych zasad obowiązujących przy [...]

Jakie dodatkowe postanowienia warto wprowadzić do regulaminu pracy zdalnej?2023-01-04T09:24:10+01:00
Przejdź do góry