Blog

15 05, 2023

Wynagrodzenie za zwolnienie z tytułu siły wyższej i urlop opiekuńczy

2023-05-15T11:48:38+02:00

Jakie wynagrodzenie przysługuje za zwolnienie z tytułu siły wyższej i urlop opiekuńczy? Urlop opiekuńczy jest całkowicie nieodpłatny i jest to tak naprawdę odmiana urlopu bezpłatnego. W przypadku zwolnienia od pracy z tytułu siły wyższej pracownik [...]

Wynagrodzenie za zwolnienie z tytułu siły wyższej i urlop opiekuńczy2023-05-15T11:48:38+02:00
4 05, 2023

Urlop opiekuńczy

2023-05-09T15:21:23+02:00

W jakich przypadkach można skorzystać z urlopu opiekuńczego? Urlop opiekuńczy - kto i w jakich przypadkach może z niego skorzystać? Z nowego urlopu opiekuńczego, wynikającego z art. 1731 Kodeksu pracy, można skorzystać w celu zapewnienia [...]

Urlop opiekuńczy2023-05-09T15:21:23+02:00
21 04, 2023

Wymiar zwolnienia z tytułu siły wyższej

2023-05-10T14:52:28+02:00

Jaki wymiar ma nowe zwolnienie z tytułu siły wyższej? Nowy urlop od siły wyższej, z którego będzie można skorzystać od 26 kwietnia br. przysługuje pracownikom w wymiarze 2 dni lub 16 godzin. Ma więc wymiar [...]

Wymiar zwolnienia z tytułu siły wyższej2023-05-10T14:52:28+02:00
18 04, 2023

Zwolnienie ze względu na siłę wyższą

2023-05-10T15:08:18+02:00

Zwolnienie ze względu na siłę wyższą Od 26 kwietnia br. pojawia się nowa absencja związana z rodzicielstwem, która jest konsekwencją wdrożenia do Kodeksu pracy dyrektywy work-life balance. Instytucja ta to zwolnienie ze względu na siłę [...]

Zwolnienie ze względu na siłę wyższą2023-05-10T15:08:18+02:00
8 02, 2023

Jak powinna wyglądać aktualizacja informacji o warunkach zatrudnienia w związku z wdrożeniem pracy zdalnej?

2023-05-19T14:36:23+02:00

Jak powinna wyglądać aktualizacja informacji o warunkach zatrudnienia w związku z wdrożeniem pracy zdalnej? Najpóźniej w dniu rozpoczęcia wykonywania pracy zdalnej, wynikającej z nowych przepisów Kodeksu pracy każdy pracownik musi zostać poinformowany przez pracodawcę, o [...]

Jak powinna wyglądać aktualizacja informacji o warunkach zatrudnienia w związku z wdrożeniem pracy zdalnej?2023-05-19T14:36:23+02:00
1 02, 2023

W jakim miejscu może być wykonywana praca zdalna?

2023-02-01T12:00:56+01:00

W jakim miejscu może być wykonywana praca zdalna? Zgodnie z nową definicją pracy zdalnej miejsce pracy musi być wskazane przez pracownika i każdorazowo uzgodnione z pracodawcą. Może być nim miejsce zamieszkania pracownika, ale również inne [...]

W jakim miejscu może być wykonywana praca zdalna?2023-02-01T12:00:56+01:00
25 01, 2023

W jaki sposób będzie można wycofać zgodę pracodawcy na pracę zdalną?

2023-01-25T14:36:51+01:00

Jak będzie można wycofać zgodę pracodawcy na pracę zdalną? Wycofanie zgody będzie zależało od tego, w jakim trybie praca zdalna została wprowadzona, i czy jest ona stosowana od początku zatrudnienia danego pracownika. Szczególny tryb cofnięcia [...]

W jaki sposób będzie można wycofać zgodę pracodawcy na pracę zdalną?2023-01-25T14:36:51+01:00
19 01, 2023

Kiedy i w jakim kształcie wejdą w życie przepisy o pracy zdalnej?

2023-01-23T08:58:20+01:00

Kiedy i w jakim kształcie wejdą w życie przepisy o pracy zdalnej? 13 stycznia Sejm odrzucił poprawki Senatu dotyczące nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie wprowadzenia pracy zdalnej i ostatecznie 16 stycznia ustawa została przekazana do [...]

Kiedy i w jakim kształcie wejdą w życie przepisy o pracy zdalnej?2023-01-23T08:58:20+01:00
4 01, 2023

Jakie dodatkowe postanowienia warto wprowadzić do regulaminu pracy zdalnej?

2023-01-04T09:24:10+01:00

Jakie dodatkowe postanowienia warto wprowadzić do regulaminu pracy zdalnej? W regulaminie pracy zdalnej nie musi być żadnych regulacji w zakresie czasu pracy, gdyż co do zasady nie różni się on od ogólnych zasad obowiązujących przy [...]

Jakie dodatkowe postanowienia warto wprowadzić do regulaminu pracy zdalnej?2023-01-04T09:24:10+01:00
28 12, 2022

Jakie zagadnienia muszą być ujęte w regulaminie pracy zdalnej?

2022-12-27T15:33:51+01:00

Jakie zagadnienia muszą być uregulowane w regulaminie pracy zdalnej? Regulamin lub porozumienie dotyczące pracy zdalnej muszą zawierać przepisy dotyczące 8 zagadnień, z których aż 3 są powiązane z kontrolami pracownika. Poza tym muszą być uregulowane [...]

Jakie zagadnienia muszą być ujęte w regulaminie pracy zdalnej?2022-12-27T15:33:51+01:00
Przejdź do góry