Blog

16 11, 2022

W jakich przypadkach będzie możliwa kontrola pracownika wykonującego pracę zdalnie?

2022-11-16T10:20:21+01:00

W jakich przypadkach będzie możliwa kontrola pracownika wykonującego pracę zdalnie? Ustawa przewiduje kontrolę pracowników zdalnych w trzech obszarach: (1) wykonywania pracy, (2) BHP, (3) przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur [...]

W jakich przypadkach będzie możliwa kontrola pracownika wykonującego pracę zdalnie?2022-11-16T10:20:21+01:00
9 11, 2022

Jak ustalić ryczałt za prąd i internet pracownikowi wykonującemu pracę zdalną?

2022-11-14T10:47:34+01:00

Ustawodawca nie zdecydował się na precyzyjne określenie kwot, czy też szczegółowych zasad ustalania takiego ryczałtu, pozostawiając to stronom stosunku pracy. Jest to jednak jeden z ośmiu obligatoryjnych elementów regulaminu/porozumienia wdrażającego pracę zdalną. Czy przy każdej [...]

Jak ustalić ryczałt za prąd i internet pracownikowi wykonującemu pracę zdalną?2022-11-14T10:47:34+01:00
2 11, 2022

Jakie zmiany w projekcie pracy zdalnej wprowadzono w trakcie prac podkomisji sejmowej?

2022-11-02T13:36:27+01:00

Jakie zmiany w projekcie pracy zdalnej wprowadzono w trakcie prac podkomisji sejmowej? 25 października Podkomisja stała do spraw nowelizacji Kodeksu pracy oraz Kodeksu postępowania administracyjnego zakończyła pracę nad nowelizacją dotyczącą pracy zdalnej. Dalsze prace będą [...]

Jakie zmiany w projekcie pracy zdalnej wprowadzono w trakcie prac podkomisji sejmowej?2022-11-02T13:36:27+01:00
26 10, 2022

Jak praca zdalna wpłynie na dokumentację czasu pracy?

2022-10-26T10:45:18+02:00

Projektowane przepisy dotyczące pracy zdalnej w zasadzie wcale nie dotyczą kwestii związanych z czasem pracy z jednym wyjątkiem dotyczącym potwierdzania obecności przez takich pracowników na stanowisku pracy. Nawet w tej kwestii pozostawiono jednak wybór pracodawcom, [...]

Jak praca zdalna wpłynie na dokumentację czasu pracy?2022-10-26T10:45:18+02:00
21 10, 2022

Na czym będzie polegała praca zdalna okazjonalna?

2022-10-21T11:11:08+02:00

Praca zdalna okazjonalna będzie odpowiednikiem dzisiejszego HO, czyli home-office, który jest traktowany jako rodzaj benefitu przysługującego pracownikom. Będzie uprawnieniem pracowniczym, które wynika z przepisów i nie trzeba go wdrażać w organizacji i będzie przysługiwała każdemu [...]

Na czym będzie polegała praca zdalna okazjonalna?2022-10-21T11:11:08+02:00
20 10, 2022

Jak będzie wdrażana praca zdalna?

2022-10-20T15:18:47+02:00

Pierwszą decyzję, jaką będzie musiał podjąć każdy pracodawca, to odpowiedź na pytanie, czy wystarczający jest dla niego limit pracy zdalnej okazjonalnej, czyli zgodnie z projektem 24 dni w roku kalendarzowym, gdyż wtedy nie musi być [...]

Jak będzie wdrażana praca zdalna?2022-10-20T15:18:47+02:00
Przejdź do góry